Svátky Pója

Srí Lanka jako převážně buddhistická země považuje úplněk za posvátný den a čas, v jehož průběhu se připomínají různé události a epizody z Buddhova života.

Buddhisté věří, že se Buddha narodil, dosáhl nirvány i zemřel v den úplňku. Ostatně Srí Lanku poprvé navštívil během lednového úplňku (Duruthu pója). V náboženských obřadech vychází srílanští buddhisté z indické tradice lunárního kalendáře. Měsíc v úplňku dorostl do kulatosti a také jasnosti. Dosáhl nejvyšší síly, nejpříznivější a nejkreativnější lunární fáze. Proto se nejdůležitější náboženské obřady konají v těchto dnech.

Duchovní praktikující po celém světě vnímají úplněk jako čas zvýšené aktivity, duchovního růstu a osobního rozvoje. Den pója nastává každý měsíc. Z dvanácti úplňkových dnů jsou pro buddhisty na ostrově důležité oslavy Vesak pója (připomíná narození, osvícení a smrt Buddhy) a Poson pója (připomíná příchod budhismu na Srí Lanku).

Srílanská vláda vyhlásila na úplněk oficiální svátek, aby se věřící mohli od úsvitu do soumraku aktivně účastnit obřadů. Věřící se brzy ráno probudí, vykoupou, obléknou do bílých šatů a vydají se do nejbližšího chrámu, kam přinášejí obětiny (květiny).

Zatímco mniši zpytují svědomí, přistupují k osobní zpovědi a společně recitují soubor pravidel pro klášterní život (patimokkha), laičtí oddaní dodržují osm etických zásad či přikázání (aṭṭha-síla). Jmenovitě zdržovat se sexuální aktivity, jídla po poledni, tance, zpěvu, hudby a zábavy, používání ozdob, parfémů a přepychových pohovek. Z této perspektivy představuje pója postní den zasvěcený meditaci, harmonii a sebeovládání. Pokud věřící očistí svá těla, o to silnější bude jejich duchovní spojení s vesmírem.

Obchody, banky, divadla, kina a další podniky jsou uzavřené. V restauracích je zakázáno podávat alkoholické nápoje a běžné televizní programy nahrazují buddhistická kázání, zpěvy a diskuse.