Nadace Dilmah Conservation

V roce 2007 spustil Dilmah ekologický projekt nazvaný Dilmah Conservation, jehož cílem je posilovat respekt k životnímu prostředí, zajišťovat udržitelný ekonomický rozvoj na Srí Lance a podporovat zde harmonické formy soužití člověka s přírodou. Společně s IUCN (Světová unie ochrany životního prostředí) a FOGSL (Nezávislá ornitologická organizace) usiluje o trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů v dané oblasti. Dilmah Conservation vychází z přesvědčení, že ochrana přírody je nedílnou součástí prosperity a štěstí lidstva, a zaštiťuje například projekty na podporu ohrožených druhů planety i rozsáhlý program na vybudování národních parků pro divoké slony asijské nebo zřízení centra Mankada, hrnčířské dílny ve velmi chudé oblasti ostrova.