Nadace MJF

Dilmah je první skutečně etickým čajem na světě.

Majitel společnosti Dilmah Merrill J. Fernando založil Nadaci MJF (MJF Charitable Foundation) v roce 2002 s cílem je podporovat sociálně znevýhodněné obyvatele Srí Lanky. Projekty nadace jsou zaměřeny například na pomoc obětem tsunami, na posílení postavení cejlonských žen, na začlenění propuštěných vězňů zpět do běžného života, na výstavbu škol a zřizování zdravotnických center a nemocnic.

Prostřednictvím Nadace MJF podpořila společnost Dilmah více než 300 humanitárních projektů, které příznivě ovlivnily život téměř 10 000 obyvatel Srí Lanky. „Součástí této podpory je každý, kdo pije čaje Dilmah,“ říká Merrill J. Fernando.

Dilmah je podle něj prvním skutečně etickým čajem na světě, který jde ještě dál za hranici fair trade. Výnosy z prodeje nekončí v rukou cizích obchodníků, ale zůstávají na Srí Lance, přinášejí užitek pracovníkům na čajových plantážích i širší komunitě a jsou investovány do budoucnosti čajového průmyslu i do humanitární služby.