Vlajka a státní znak Srí lanky

Vlajku Srí Lanky tvoří zlatý lev (sinha) v jejím středu, který drží v pravé přední tlapě meč na znamení moci.

Lev je umístěn v červeném obdélníkovém poli, v jehož rozích se nachází žluté lístky bo z fíkovníku posvátného (Ficus religiosa), pod nímž meditoval Buddha. Lístky představují buddhistické brahmaviháry – čtyři stavy mysli a ctnosti, jichž je potřeba dosahovat. Motiv lva rámuje žlutá barva, která symbolizuje ochranu ostrova buddhismem.

Podoba vlajky se lvem, symbolem Sinhálců, se používala od středověku. Vychází z vlajky sinhálského království Kandy. V roce 1951 byla na základě požadavku menšinových etnik Tamilů a Maurů doplněna o dva svislé pruhy – zelený zastupuje muslimské Maury a oranžový hinduistické Tamily.

Po zřízení korunní kolonie Cejlon používala Velká Británie britskou služební vlajku doplněnou o emblém se světle hnědým slonem na pozadí buddhistické svatyně (dagoba).

Zlatý lev s mečem v pravé přední tlapě vstupuje na Srí Lance i do státního znaku. Lev se nachází v červeném kruhovém poli, který lemuje několik prstenců. Od jednoduchých modrých a žlutých kruhů až po věnec zlatých okvětních lístků lotosu (symbol národa) a zlatých rýžových klasů. Kompozice prstenců vychází v dolní části znaku ze zlatého džbánu hojnosti a blahobytu (punkalasa) s rýžovými klasy, vedle něhož jsou provedeny zlaté slunce a zlatý měsíc na znamení dlouhého života. Horní část znaku završuje modré buddhistické kolo života (dharmačakra) s osmi loukotěmi na zlatém kruhovém poli. Státní znak je modře lemován. Tato podoba státního znaku se používá od roku 1972, vystřídala kruh se zlatým sinhálským lvem s mečem v pravé přední tlapě.

 

V období korunní kolonie Cejlon znak tvořila ostrovní krajina, palmový háj s osmi kokosovými palmami a pohořím v pozadí, v jejímž středu byl zobrazen slon. Ostrov nese své označení Srí Lanka od prohlášení republikou v roce 1972. V dějinách vystřídal mnoho jmen. Například řečtí zeměpisci ho označovali Taprobané a Arabové Serendib. Portugalci, první evropská koloniální vláda, jej nazývali Ceilao. Nizozemci, kteří jej kolonizovali v 17. století, užívali názvy Ceilan nebo Zeilan. Ceylon je transliterací názvu Ceilao, k níž přistoupili Britové v roce 1815 po převzetí vlády nad ostrovem.

Zavedení označení Srí Lanka ve 20. století je dokladem dekolonizace, získání nezávislosti a politické korektnosti. Cejlon však nadále vystupuje jako destinační a obchodní brand – cejlonský čaj nebo cejlonská skořice.