Nadácia Dilmah Conservation

V roku 2007 spustil Dilmah ekologický projekt nazvaný Dilmah Conservation, ktorého cieľom je posilňovať rešpekt k životnému prostrediu, zabezpečiť udržateľný ekonomický rozvoj na Srí Lanke a podporovať tu harmonické formy súžitia človeka s prírodou. Spoločne s IUCN (Svetová únia ochrany životného prostredia) a FOGSL (Nezávislá ornitologická organizácia) sa usiluje o trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v danej oblasti. Dilmah Conservation vychádza z presvedčenia, že ochrana prírody je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a šťastia ľudstva, a zaštiťuje napríklad projekty na podporu ohrozených druhov planéty aj rozsiahly program na vybudovanie národných parkov pre divoké slony ázijské alebo zriadenie centra Mankada, hrnčiarskej dielne vo veľmi chudobnej oblasti ostrova.