Spracovanie osobných údajov

Udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom bližšie vymedzeným v súhlase. Osobné údaje budú spracované po dobu trvania rovnakého predmetu podnikania správcu. Udelený súhlas môžem kedykoľvek zobrať späť. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným tretím osobám uvedeným v súhlase.